Výkopové práce

Petr Ginter, Kutná Hora, 7:00 – 17:00

Výkopové práce

Petr Ginter, Kutná Hora, 7:00 – 17:00

Výkopové práce

Petr Ginter, Kutná Hora, 7:00 – 17:00

Výkopové práce

Výkopové práce pro Vás provádím primárně v oblasti Kutnohorska, Čáslavska a Kolínska. Ukázka provedených stavebních prací. Jsem pro Vás schopen provést transport stavebního materiálu včetně jeho naložení hydraulickou rukou nebo naložení pomocí bagru. Odvezu za Vás suť. Provádím výkopy, stavební jámy pro pokládku kabelů, vodovodních, plynových přípojek. Dle vašich představ provedu srovnání terénu, zahloubení technologií, vysypání štěrkem. Zrealizuji pro Vás příjezdovou cestu, odvoz zbytků zeminy po výstavbě.