Služby

  • zemní a výkopové práce
  • úpravy terénů pro domky a zahrady
  • dovoz stavebního materiálu
  • odvoz stavební suti a zeminy
  • odvoz písku, štěrku, betonu a zeminy
  • přípravné práce pro stavby
  • přípravy terénů pro různé komunikace
  • příprava pro zámkové dlažby
  • demolice drobných staveb – zděných, či  dřevěných

Provádím výkopové práce a terénní úpravy dle Vašeho zadání. Např. hloubení bazénů, základových pasů, přípojek, jímek, vyrovnávání pozemků, atd., ale i práce většího rozsahu. Odvoz sutin po demolici stavebních objektů, zpevněných ploch apod.

Zrealizuji pro Vás dopravu zeminy a ostatních odpadů v 3 kubíkovém kontejneru, stejně jako dodávku stavebních materiálů, písku, štěrku, betonu atd.